Breaking news

वाकसई चाळ येथील तुषार विकारी यांच्या घरात विराजमान झालेले बाप्पा व गौराई

लोणावळा : वाकसई चाळ येथील तुषार यशवंत विकारी व विशाल यशवंत विकारी यांच्या घरात गणपती बाप्पा व गौराई देवीचे आगमन झाले आहे.

  बाप्पांच्या व गौराईच्या स्वागतासाठी त्यांनी आकर्षक डेकोरेशन व विद्युत रोषणाई केली आहे.

इतर बातम्या